On me

picMy name is Gustaf and while I’m most certainly a Svenungsson from Sweden I’ve lived in London for the last 5-6 years where I’m studying programming and do music.

In my ignorance I believe most people go on an adventure because they want to see fantastical vistas, eat exotic food, meet people or escape the day-to-day routine. However, what is truly exciting about an undertaking such as this for me are the music possibilities – well that and a little of the “the great outdoors”…

There is a brilliant opportunity with this journey to record the sounds and music of places one wouldn’t have access to normally and create a virtual library, I mean how often do you read about the music of Bhutan or actually hear it? By quite some distance that’s why I decided to join in on the trip. As a passionate fan of music it’s an amazingly exciting opportunity to hear music you wouldn’t have otherwise heard of and learn. As a programmer and hobbyist mixing/recording engineer it’s a way to show off sounds and music most people would’ve probably never heard of otherwise.

Now granted before we get to that part of the trip I actually have to learn how to ride a motorbike. Which for various reasons I’m technically not allowed to do in Sweden right now. Instead I must apply for a license in the UK where I’ve lived for the last 5 years. I find it be quite bizarre. How every country on the planet appears to think they have the most dynamic, sensible and well put together bureaucracy it’s obvious that there’s still a lot left to do

Of course none of this will be very easy, or go exactly as planned. It will be arduous and complicated but with enough planning it just might work. Now since my experience with a motorcycle consists of riding scooters and watching the Great Escape I must admit to being ever so slightly nervous.

Resrutt

Paris April 4, 2016

map

Om man nu skall lägga en resrutt för motorcykel ifrån Hong Kong till Sverige så har man ett utomordentligt viktigt första val att göra, söder eller norr om Himalaya. Vi valde utan särskilt långa överläggningar söder och följande länder ingår nu i vår preliminära resrutt tillsammans med några alternativa vägval:

Hong Kong, Kina, Vietnam, Laos, Thailand, Myanmar, Bangladesh, Indien, Bhutan, Nepal, Tibet, Kazakstan, Azerbadjan, Georgien, Armenien, Turkiet, Grekland, Italien Österrike, Schweiz, Frankrike,Belgien, Holland, Tyskland, Danmark, Sverige, Göteborg – MÅÅÅL

Alternativa vägval:
A. Kazakstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Iran, Azerbadjan
B. Grekland, Albanien, Bosnien, Kroatien, Slovenien, Ungern, Slovakien, Polen, Sverige.

För vissa av dessa länder förväntar vi oss inte särskilt mycket problem med pappersexersicen medans andra kommer att bli besvärliga. Därför är vi ute redan nu. Bhutan har en årlig kvota på hur många turister man tillåter varje år. Landet utan BNP men med lycklighetsindex är utomordentligt försiktiga. Det medför att i den händelse vi faktiskt får inresetillstånd så kommer det att krävas att vi hyr en guide som åker med oss så länge vi befinner oss i landet. Sannolikt blir det också så i Tibet och möjligen övriga Kina också. För att hantera all administration kommer vi nu att annonsera efter någon som kan hjälpa oss en dag i veckan. Faktum kvarstår dock att resrutten kan komma att ändras beroende på tillståndsprocesser, den politiska situationen i de olika länderna samt vilket projekt vår fundraiser kommer att stötta då vi har för avsikt att besöka detta på vägen men det ligger väldigt nära till hands att utgå ifrån antingen Dhaka – Bangladesh eller Nepal.

Natthärbärge räknar vi med kommer bli av utomordentligt varierande slag, ifrån rum där det enda som påvisar att det faktiskt är ett hotell är den halv trasiga skylten på fasaden till ett antal nätter i tält, speciellt då i Norra Kina och Kazakstan. Dock hoppas vi på att då och då kunna finna smultronställen där lakanen är rena, nyheter finns att tillgå på TV:n, duschen bjuder på varmt varmvatten och maten är god. Vi har inte för avsikt att vara en survival show där vi försöker redovisa skillnaden i smak mellan rötter ifrån olika trädtyper eller ge oss på att försöka fånga fisk i strömmen med hjälp av tandpetare och gem. Då vi reser på en klart begränsad tid och helst vill slippa alltför många oförutsedda situationer kommer vi att planera noggrant. Det betyder frystorkad mat (som vi för övrigt inte har för avsikt att tillreda med vår egen urin) och proteinbars hellre än att sitta framför lägerelden och slåss om 5st vidrigt smakande men ack så näringsrika röda små bär som tagit oss två dagar att finna. Tidsplanen är knapp, vi måste hålla oss i rörelse i princip varje dag. För att lyckas med det krävs bra och pålitlig utrustning och god planering. Vi tvingas nog lära oss lite basic motorcykel mekning också, hujaaaa.

Däremot skall vi självklart äta lokal mat, dokumentera vad vi ser, möten vi gör, intryck vi tar och samtal vi för.

Vad jag egentligen försöker säga är att vår avsikt är att kunna njuta av vårt äventyr och dess strapatser, inte bara överleva det. Njuta av naturen, människorna, kulturen, varandras sällskap och motorcyklarna.

Vi kommer att varje vecka fram tills vi en dag är tillbaka på svensk mark med våra cyklar att dela med oss om hur projektet fortskrider. Dels för att vi tycker det är roligt att berätta men också för att kanske ge lite matnyttigt till andra som också är sugna på att ge sig ut men som känner osäkerhet. Kanske kan vårt material ge en bra grund för en massa saker men sannolikt också ett antal info ett antal ting man bör undvika.

Bär i åtanke, vi är inga experter, har inte vunnit Paris Dhakar eller är tränade Navy Seals. FROG KAN INTE ENS KÖRA MOTORCYCKEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . än

Route

Paris April 4, 2016

map

When planning a route from Hong Kong to Sweden there is one major choice that needs to be done – north or south of the Himalayas. In all honesty it didn’t take too much dwelling to decide that the south was the way to go. The following countries will be visited by Pops & Frog on the way to Sweden:

Hong Kong, China, Vietnam, Laos, Thailand, Myanmar, Bangladesh, India, Bhutan, Nepal, Tibet, Kazaktstan, Azerbadjan, Georgia, Armenia, Turkey, Greece, Italy, Austria, Switzerland, France, Belgium, Holland, Germany, Denmark, Sweden, Göteborg – FINISH.

Alternative route:
A. Kazaktstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Iran, Azerbadjan
B. Greece, Albania, Bosnia, Croatia, Slovenia, Hungary, Slovakia, Poland, Sweden

For some of these countries we do not expect too much hassle but for a few, acquiring  the necessary paperwork will be a challenge. That and a few other matters are the reason we have to start our project more than a year ahead. Bhutan (the country who doesn’t care about GDP but follows a happiness index instead) is very tricky since they have a cap on the number of visitors they allow to enter each year. Furthermore, they do require a guide to go with you all the way until you leave the country . . .
Tibet is similar but the worst case is mainland China. In order to handle the administrative work we will hire a part time assistant. An add will be placed in Jobs DB Hong Kong next week. (We will of course post it for you to follow). Fact is, no matter how good the assistant is there’s a risk the route will have to be altered due to permits, the political situation (warzones not being our forte) as well as which fundraiser will be chosen since we definitely will visit the project on our way. Currently we are rather focused on finding a project in either Bangladesh or Nepal.

During the trip we expect to find nightquarter in everything from the tents we will bring along (one tent each) to basic places where you really need the sign on the facade to identify it as an hotel. We also hope to every now and then find a nice place with clean sheets, hot showers, TV news in English, yummie food, a glass of wine and a couple of craft beers. We do not plan to be a survival show trying to diet on eatable roots and tea boiled from sewage waters that’s been filtered through a pair of used underwear. We will be travelling on a relatively tight schedule which forces us to plan carefully and a menu of freeze dried food and protein bars will definitely  be preferred to hunting shrubberies for eatable (horribly tasting) vitamin packed berries.

What we are really trying to say is that we want to enjoy our adventure, not just survive it. We want to enjoy the nature, the people, cultures, each others company and the bikes . . .

Every week until we reach our goal in Sweden we will write about successes and setbacks in our project. Partly because we enjoy it and partly because we are narcissistic enough to believe there is someone out there who would like to read it without getting paid for it. That is except grandma who doesn’t count. Hopefully it can be a little bit fun reading and also inspire others to set out on adventures of their own. Most likely there will be an equal distribution of dos and don’ts.

Please remember, we are not experts, we did not win Paris Dhakar, we are not trained Navy Seals, actually Frog can’t even drive a motorcycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yet